Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi yapılandırma başvuruları uzatıldı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ kapsamında vergi yapılandırma başvuruları 30 Kasım'a kadar uzatıldı.


Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ kapsamında vergi yapılandırma başvuruları 30 Kasım'a kadar uzatıldı. 


Peki, vergi yapılandırma başvuruları kimler için uzatıldı? Kimler bugün mesai bitimine kadar başvuracak? Kimler 30 Kasım'a kadar müracaat edebilecek?


Başvuru ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi

(1) 6736 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 20/8/2016 tarihi ile 31/10/2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği Kasım/2016 ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti yine Kasım/2016 ayı sonuna kadar ödenecektir.


(2) Geçici 1 inci madde kapsamına giren ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 23/8/2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe (Ek:4/A) ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 


(3) Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuran mükelleflerin, yapılandırılan borçlarına ilişkin ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri gerekmekte olup, yapılandırılan borçların tamamının bu tarihe kadar ödenmesi durumunda, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.


Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ!


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com