Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı Kayıt Belgesi nereden alınıyor?

Yapı Kayıt Belgesi, imar barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Peki, yapı Kayıt Belgesi nereden alınıyor?


İmar barışı ile 13 milyon aykırı yapının kayıt altına alınması amaçlanıyor. Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. 


8 Haziran'da başvuruların alınmaya başlandığı imar barışında süre 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Başvuru onaylandıktan sonra maliklerce ödenmesi gereken bedel için belirlenen son gün ise 31 Aralık 2018.


Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabiliyor.


Peki, Yapı Kayıt Belgesini nereden alınıyor? Siz de "Yapı kayıt belgesini nereden alacağım?" diye soruyosanız işte yanıtı


Yapı kayıt belgesi, başvurunun onaylanması ve ödemenin yapılmasının ardından e-devlet üzerinden bilgisayara indirilebiliyor. Her yapı için tek bir belge düzenlenebiliyor.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda oluyor.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.


Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com