Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni imar yönetmeliğinde bahçe duvarları!

Yeni imar yönetmeliğine göre bahçe duvarları nasıl olmalı? İşte Yeni imar yönetmeliğinde bahçe duvarları hükümleri..


Uygulama imar planı bulunan alanları kapsayan Yeni İmar Yönetmeliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlandı.


Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak Yeni İmar Yönetmeliği, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Peki, Yeni imar yönetmeliğine göre bahçe duvarları nasıl olmalı? İşte Yeni imar yönetmeliğinde bahçe duvarları hükümleri:


Bahçe duvarları

(1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.


(2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir.


(3) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya önem arz eden bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com