Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazır Beton Birliği - (THBB)

Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de hazır beton üretiminin yaygınlaşmasıyla, 1988 yılında kurulan meslek örgütüdür. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası hükümleri uyarınca faaliyet gösteren mesleki bir kuruluştur.Hazır Beton Birliği - (THBB)Hazır beton nedir? 


Hazır beton hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ne zaman Avrupalı oldu?


Hazır beton üreticisi bir firmanın Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) üyesi olabilmesi için Birliğin genel ve teknik yeterlilik kriterlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye" sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeye layık görülmüştür. Hazır Beton Birliği Başkanı kimdir?


THBB Başkanı Yavuz Işık hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!Türkiye hazır beton sektörünün sayılarla ifadesi nedir? 


Hazır beton sektörü hakkında güncel bilgiler için tıklayın!Hazır Beton Birliği’nin amacı nedir?


Türkiye Hazır Beton Birliği''nin kuruluşundan bu yana değişmeyen temel misyonu, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun, yüksek dayanım sınıflarında, kaliteli beton kullanımının artması ve tekniğine uygun, doğru beton uygulamalarının yaygınlaşmasıdır.Birlik Faaliyetleri nelerdir?


Eğitim: THBB, her yıl belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi kurumların da işbirliğiyle sektör mensuplarına yönelik hizmet içi eğitim kursları vermekte, ayrıca , mühendislerden müteahhitlere, meslek lisesi öğrencilerinden yapı denetim kuruluşlarına, resmi kurumlardan belediyelere kadar, ilgili pek çok kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemektedir.


Denetim ve Belgelendirme: THBB, başta hazır beton olmak üzere agrega, kimyasal ve mineral katkı gibi betonu oluşturan ürünlerde denetim ve belgelendirme hizmeti veren 1995 yılında kurmuş olduğu Kalite Güvence Sistemi (KGS)’ni desteklemekte ve faaliyetlerini yürütmektedir.


Yapı Malzemeleri Laboratuvarı: Laboratuvarda tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneyleri yapılmakta, kalibrasyon hizmetleri verilmekte ve bir okul gibi sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla laboratuvar teknisyeni yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı başta THBB üyeleri olmak üzere, tüm sektöre ve inşaatçılara hizmet vermektedir.


Teknik Araştırmalar: Türkiye’de kullanılan betonların kalite ve dayanım sınıflarının yükseltilmesine ilişkin teknik araştırmalar yürütülmekte ve desteklenmektedir.


Uluslararası Çalışmalar: Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin çalışma organlarında yer alınarak sektörel gelişmeler izlenip Türkiye’ye aktarılmaktadır.


Standart ve Mevzuat Çalışmaları: THBB kurulduğunda ülkemizde henüz bir hazır beton standardı dahi bulunmuyordu; 1994 yılında THBB ve TSE'nin işbirliğiyle hazırlanıp, yürürlüğe giren TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı, 2000 yılında THBB'nin katkılarıyla, EN 206 Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek, yenilenmiş ve 2001 Şubat ayında yeni şekliyle yayınlanmıştır. Yine THBB'nin katılımıyla revize edilerek 2000 Şubat ayında yenilenen TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı'nda , betonun, "hacim usülüyle değil, otomatik tartım usülüyle imalatının" zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. THBB, 2004 yılında yayınlanan ‘EN 206-1 Avrupa Beton Standardı’’na katkı vermiştir. THBB, 2007 yılında ise ‘‘G’’ Tebliğine esas EN 206-1 standard eki taslağını hazırlamıştır.


Çevre - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: THBB, sektörün yalnızca teknik donanım ve üretim kalitesi açısından değil, çevre kontrolü ve iş güvenliği açısından da gelişerek, bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. THBB tarafından yayınlanan Çevre - İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği denetim listeleri, üye tesislerin bu alanlarda kontrol ve teşvikine esas teşkil etmektedir. THBB''nin hazır beton sektöründe doğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviki amacıyla 1998, 2000, 2007 ve 2012 yılında düzenlediği ulusal ve uluslararası temsil içerikli Yeşil Nokta Çevre Yarışması bu açıdan önemli bir faaliyettir. 2010 yılında Avrupa’ya örnek olacak bir ilke imza atan THBB, iş kazalarını önlemek, hazır beton sektörünü iş güvenliği açısından bilgilendirmek, teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla “Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması” düzenlemiştir.


Bilgi ve Danışmanlık: Resmi kurumlar, yerel yönetimler, mesleki örgütler, basın organları, inşaat yapımcılarına ve diğer kurum ve kuruluşlara hazır beton konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 


Yayın ve Burs Desteği: Yapı Meslek Liseleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve öğrencilerine yayın ve burs desteği sağlanmaktadır. 


Basılı Yayınlar ve İnternet Sitesi: THBB yayın organı olarak 1993 yılından bu yana iki ayda bir yayınlanmakta olan "Hazır Beton" dergisi, Türkiye''de doğrudan hazır beton sektörüne yönelik olarak çıkan tek süreli yayındır. 

Bunun dışında, hazır betonun üretim, taşıma ve kullanımına ilişkin teknik yayınlar; Türkiye''de hazır beton sektörünün gelişimine yönelik istatistiki değerlendirme ve raporlar; yapılarda kaliteli beton kullanımının önemine ilişkin bilgi ve uyarı amaçlı afiş ve broşürler; deprem haritası, Afet Yönetmeliği gibi resmi kurumların işbirliğiyle bastırılan dokümanlar, THBB''nin sektöre ve topluma yönelik yayın çalışmaları arasındadır. Örneğin, bugün Türkiye''deki tüm yapı meslek ve endüstri meslek liselerinde okutulan "Meslek Liseleri İçin Her Yönüyle Beton" adlı ders kitabı, THBB ve Milli Eğitim Bakanlığı''nın işbirliğiyle bastırılan ve ülkemizdeki tüm meslek liselerinin öğrenci ve öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtılan bir kitaptır.


İnternet üzerinde hazır beton sektörüne ve Türkiye Hazır Beton Birliği''ne ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecek kaynak Türkiye Hazır Beton Birliği İnternet Sitesi''dir. (www.thbb.org) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan sitede, hazır betonun üretim ve standart bilgilerinden, üye bilgilerine kadar sektörle ilgili ulusal ve uluslararası nitelikli pek çok bilgi ve duyuru bulunmaktadır. 


Kongre, Fuar ve Yarışmalar: 1995 yılında İstanbul'da düzenlenen 11. Avrupa Hazır Beton Kongresi''ne ev sahipliği yapan THBB, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında Beton Kongresi ve Beton, Agrega ve İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı'nı İstanbul''da başarıyla düzenlemiştir. THBB, 2004, 2008 ve 2012 yılında Türkiye'de uygulanan nitelikli yapıların ve bu yapıları tasarlayan mimarların öne çıkarılması ve iyi uygulamaların mimarlık ortamına örnek gösterilmesi amacıyla THBB Mimarlık Ödülleri vermiştir. THBB 2004 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü ile birlikte "Beton Güzeldir" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.Hazır Beton Birliği hangi kuruluşlara üyedir? 


European Ready Mixed Concrete Organization (Avrupa Hazır Beton Birliği),  YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu), KalDer (Kalite Derneği), TBV (Türkiye Bilişim Vakfı), TDV (Türkiye Deprem Vakfı), American Concrete Pumping Association(Amerikan Beton Pompa Birliği) ve  ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği). THBB Yöneticileri kimlerdir? 


TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ 


27. - 28. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ (2013 - 2014)


Yönetim Kurulu Başkanı: Yavuz Işık (Yiğit Beton)


Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Halit İnci (İnci Beton)


Sayman Üye: Mustafa Ulucan (Ulu Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Ayhan Paksoy (Paksoy Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Cenk Eren (Betonsa)


Yönetim Kurulu Üyesi: Ender Kırca (Orbetaş)


Yönetim Kurulu Üyesi: Fatih Vardar (Bursa Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Fuat Çunkur (Nas Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: İrfan Kadiroğlu (Batı Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Büyükdereci (Has Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Kurban (Kar Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Ali Onur (Onur Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Kabil (Sitaş Beton)


Yönetim Kurulu Üyesi: Önder Kırca (Çimsa)


Yönetim Kurulu Üyesi: Remzi Onurhan Kiçki (Cimpor Yibitaş)


Denetim Kurulu Üyesi: Abdürrahim Eksik (Betoçim)


Denetim Kurulu Üyesi: Osman Ersoy (Limak Beton) 


Denetim Kurulu Üyesi: Sadık Kalkavan (Kumcular Beton)THBB onur üyeleri kimlerdir?


Cem Bahadır, İlhami Yumak, Necip Naci Doğru, Necmi Çakıcı, Taner Uysal, Avni Çomu, Mehmet Kozikoğlu, Mehmet Tunaman, Hasan İslamoğlu, Aydın Çömlekçioğlu, Edip Nejat Ural, Ertan Tanören, Yüksel Günver ve Metin Işık.Hazır Beton Birliği’ne üye firmalar hangileridir?


Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. - (Kırıkhan Hazır Beton Tesisi, Samandağ Hazır Beton Tesisi, 

ARPAÇBAHŞİŞ, Antakya Hazır Beton Tesisi, Mersin, İskenderun Hazır Beton Tesisi, Nardüzü Hazır Beton Tesisi)


Ak Beton İnşaat Taş. San.Tic. Ltd. Şti. - (Sancaktepe, Ümraniye)


Akar Beton İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - (Gaziosmanpaşa)


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Betonsa) - (Bursa, Yenibosna, Büyükçekmece, Ömerli, Bornova, Büyükkarıştıran, Tekirdağ, Güzelbahçe, Aliağa, Çorlu, Gebze, Menemen, Edremit, Keşan, Esenyurt, Samandıra I, Ayazağa I)


Ak-Ege Madencilik Nakliyat Turizm ve Yapı Mlz. San. Tic. A.Ş. - (Turgutlu, Ulucak)


Aker Tarsus Hazır Beton Çimento Madencilik İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Aker Beton Tarsus)


Akgün Beton - (M. Ereğlisi)


Aksaray Cömertler İnşaat Mad. Gıda Tekstil ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. - (Cömertler)


Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Ümraniye)


Altaş Yağ Su ve Tar. Ürün. Gıda İnş. Oto. Nak. San. ve Tic. A.Ş. - (Ordu)


Asbeton Yapı Mühendislik Nakliye İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - (Aydın Merkez)


Asdur Beton Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. - (Reyhanlı Tesisi)


Atılım İnşaat Tekstil ve Tic. A.Ş. - (Çerkezköy, Çanta (Silivri))


Atlantik Beton İnş. Oto. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Tuzla)


Ayhanlar Hazır Beton Prefabrik Yapı Elemanları San. A.Ş. - (Gebze)


Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - (Çeşme, Bornova, Aliağa, Urla, Umurlu, Torbalı, Çiğli, Gaziemir, 

Uzundere, Tire, Menemen, Manisa, Kemalpaşa, Salihli, Söke)


Benlioğlu Hazır Beton Mad. Pet. Ürün. İnş. Yapı Malz. San. Tic. A.Ş. - (Gebze)


Besantaş Toprak Cevherleri İşletmesi İnş. San. ve Tic. - (Esenyurt Tesisi)


Betoçim Çim. ve Beton Ür. İm. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Kurtköy)


Birlik Hazır Beton ve Prefabrik Yapı San. Tic. A.Ş. - (Şaşmaz)


Bizim Beton - (Sultandere)


Bodrum Beton Taah. İnş. Nak. Pet. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Milas)


Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Kütahya, Kestel, Tavşanlı, Yaylacık, Yalova, Edremit, Görükle, Gemlik, 

Gümüştepe, Geçit, İnegöl, Osmangazi, Karacabey, Bandırma, Demirtaş)


Çağdaş İnşaat Tur. San. Tic. A.Ş. - (Bodrum, Tuzla)


Cantaş Beton ve Beton Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Sazlıdere Tesisi)


Cantürk Hazır Beton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - (Büyükçekmece)


Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - (Yenihal, Yenişehir, Bozüyük, Konya, Pamukova, İnegöl, Tece, Karaman, 

Aksaray, Bilecik, Nevşehir, Kumarlı, Ereğli, Kahramanmaraş, Misis, Zeytinli, İncirlik, Osmaniye, Eskişehir, 

Çukurhisar , KÜTAHYA, Osmaneli , Anbar , Silifke, Adapazarı, Zeytinli , Misis)


Danış Beton Sıva İnş. San. Tic. A.Ş. - (Samandıra)


Dünya Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Gaziosmanpaşa)


Genç İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genç Manisa Beton - (Gürle)


Giresun Kale Hazır Beton Sa. Tic. Ltd. Şti. - (Giresun Tesisi)


Göltaş Hazır Beton Ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. - (Burdur Hazır Beton Tesisi, Antalya, Isparta, 

Manavgat, Alanya)


Gülsan İnşaat San. Turizm Nak. ve Tic. A.Ş. - (Gebze)


Gümüştaş Hazır Beton Taahhüt Nak. Tic. - (Bulancak, İkitelli, Ayazağa, Merkez, Alibeyköy)


Gür Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - (Çorlu, Şeytandere)


Güzay İnş. Tic. Ltd. - (Safranbolu)


Hacıoğulları Saç ve Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. - (İzmit Tesisi, Tuzla Tesisi)


Hamak İnşaat Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. - (Şile)


Has Beton A.Ş. - (Muttalip)


Has Beton İnş. ve Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. - (Sultangazi, Kıraç)


İnci Hazır Beton Ticaret A.Ş. - (Adapazarı)


İsmail Demirtaş Beton İnşaat Taah.Nak. San. Tic. Ltd. Şti. - (Pendik)


İston İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fab. San. ve Tic. A.Ş. - (Gaziosmanpaşa, Tuzla)


Kavanlar İnş. Beton Turizm Otomotiv Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. - (İzmit Körfez Beton Tesisi )


Kavuklar Beton Akaryakıt Oto. İnş. San. Tic. A.Ş. - (Bornova)


Kavuklar Beton ve Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. - (Merkez)


Kibsaş Karadeniz İnş. ve Beton San. ve Tic. A.Ş. - Karbeton - (Pendik, Ovaakça , Beşevler, Gemlik, Gebze, 

Altınova)


Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Afyon, Mamak Tesisi, Eryaman)


Köroğlu Beton İnşaat Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. - (Bolu)


Kumcular Beton Santralleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Kartal)


Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. - (Yapracık, Pursaklar, Ambarlı, Barbaros, Yenibosna, Velimeşe, Ayazağa, 

Hoşdere, Selimpaşa, Sarıgazi, Balıkesir, Güvercinlik, Bandırma, Gebze, Bursa)


Malaklar İnş. Taah. Gıda Mad, San. Tic. Ltd. Şti. - (Afyon, Boldavin)


Malatya Beton Ve Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Mabetaş) - (Merkez)


Meke İnş. GıdaTaş. Turz. Tic. Ltd. Şti. - (Tekirdağ Tesisi, Çorlu Tesisi )


Mermer Beton Kireç Madencilik Nak. Ltd. Şti. - (Merkez)


Miltaş Beton ve İnş. Mad. San. Tic. A.Ş. - (Samandıra)


Nas Beton Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Antakya)


Nuh Beton A.Ş. - (İzmit, Adapazarı, Gölcük, Hereke, Silivri, Yalova, Ayazağa, Düzce, Gebze, Altınova, Çamyolu, 

Yenikapı, Gemlik, Olimpiyat, Tuzla, Büyükbakkalköy, Büyükçekmece, İkitelli)


Oktan Behçetler Hazır Beton San. Tic. Ltd. Şti. - (Esenyurt)


Ömer Okutan Hazır Beton - (Avcılar)


Onur İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. - (Hadımköy, Babaeski, Eyüp)Orbetaş Beton San. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. - (Ordu)


Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. - (Arpaçbahşiş, Temelli, Tarsus O.S.B., Misis Org. San., Gebze, AÇS Fabrika 

İçi, Mersin, Osmaniye, Etimesgut, Düzce, Bolu, İkitelli, İzmit, Samandıra, Adapazarı, Trabzon, Rize , Batıkent, 

Samsun, Kahramanmaraş, Ünye, Şambayadı, Kandıra , Ümraniye , Yenibosna, Yenikapı, Ayazağa, Kurtköy, Nardüzü, Antakya, İskenderun, Samandağ, Kırıkhan, Barkal, Çorlu)


Öz Seç Beton Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - (Hadımköy)


Özdemir Beton A.Ş. - (Orhanlı)


Öztaş Haf. Kum Çakıl San ve Tic A.Ş. - (Merkez)


Özyurt Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. - (Esenyurt, İkitelli)


Paksoy Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Büyükçekmece)


Polat Hazır Beton San. Tic. Ltd. Şti. - (Bağlum, Kayaş)


Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. - (Bursa Tesisi)


Selka Hazır Beton A.Ş. - (Eskişehir)


Şerbetçi İnşaat Malzemeleri San. Tic. A. Ş. - (Kayaş)


Silahtaroğlu Beton İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. - (Erciş)


Sitaş Beton ve Mad. A.Ş. - (Muratlı)


Soylular İnşaat, Harfiyat, Nakliyat, Beton Otomotiv ve Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti. - (Kartepe Tesisi)


Tarmac Agrega Mad. ve Yapı San. Tic. A.Ş. - (Gebze)


Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Hadımköy, Ömerli, Samandıra, İkitelli)


Uğural İnşaat Turizm Petrol San. ve Tic. A.Ş. - (Kayaş)


Ulu Beton İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Küçükçekmece)


Ulusal Beton A.Ş. - (Gebze)


Varol Beton ve Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. - (Çerkezköy, İkitelli, Çorlu, Lüleburgaz)


Votorantim Çim. San. ve Tic. A.Ş. - (Kırıkkale, Güvercinlik, Kayaş, Bafra, Çarşamba, Melikgazi, Terme, Tokat, 

Sinop - 1, Esenboğa, Sinop - 2, Samsun, Nevşehir, Eryaman, Kırşehir)


Yiğit Hazır Beton San. Tic. Ltd. Şti. - (Bolu, Etimesgut)


Yılmaz İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. - (Safranbolu)


Yolyapı Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. - (Gaziosmanpaşa)


YTY İnş. Nak. Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - (Merkez Tesisi)Hazır Beton Birliği kursları ne zaman, nerede yapılacak?


THBB 2013 - 2014 DÖNEMİ MESLEK İÇİ KURS TAKVİMİ


TARİH KURS ADI YER


17-18-19-20 EYLÜL 2013 Santral Operatörleri Kursu İSTANBUL


24-25-26-27 EYLÜL 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


1-2-3-4 EKİM 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


8-9-10-11 EKİM 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İSTANBUL


5-6-7-8- KASIM 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


12-13-14-15 KASIM 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


19-20-21-22 KASIM 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İSTANBUL


26-27-28-29 KASIM 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İZMİR


3-4-5-6 ARALIK 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL 


10-11-12-13 ARALIK 2013 Santral Operatörleri Kursu İSTANBUL 


17-18-19-20 ARALIK 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu GAZİANTEP


24-25-26-27 ARALIK 2013 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


7-8-9-10 OCAK 2014 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İSTANBUL


14-15-16-17 OCAK 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu BURSA


21-22-23-24 OCAK 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


28-29-30-31 OCAK 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu ADANA


4-5-6-7 ŞUBAT 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


11-12-13-14 ŞUBAT 2014 Santral Operatörleri Kursu İSTANBUL


25-26-27-28 ŞUBAT 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


4-5-6-7 MART 2014 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İSTANBUL


11-12-13-14 MART 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu TRABZON


18-19-20-21 MART 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


25-26-27-28 MART 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL


8-9-10-11 NİSAN 2014 Pompa ve Transmikser Op.Kursu İSTANBUL15-16-17-18 NİSAN 2014 

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İSTANBUL


TOPLAM


SAYI İLLER


Pompa ve Transmikser Op. 


Kursu 17


İstanbul(12), Adana(1), 


Bursa(1), İzmir(1), 


Trabzon(1),G.antep(1)


Laboratuvar Tekn. Kursu 5 İstanbul(5)


Santral Op. Kursu 3 İstanbul(3), 25
Türkiye Hazır Beton Birliği iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir?


Adres: Selvi Çıkmazı No:2, Plaza K, Kat:3 34805 Kavacık / İSTANBUL

Telefon: +90 216 322 9670 

Faks: +90 216 413 6180

Eposta: info@thbb.orgTürkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı


Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark)

B2 Blok No:101

Esenler – İstanbul / Türkiye

Tel: 0 212 483 73 68-69

Faks: 0 212 483 73 70

Eposta: laboratuar@thbb.org

Web Adresi: www.thbb.org
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Aksaray kura