Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

OYAK Çimento

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) çimento grubudur. 1954’te kurulan OYAK Çimento’nun iş hikayesi 1969’da Bolu Çimento’ya ortak olunmasıyla başlar.OYAK Çimento


OYAK Çimento Grubu nedir?OYAK Çimento, 05 Ekim 1954 tarihinde 5 milyon TL sermaye ile kuruldu. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olan OYAK Çimento’nun 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 336 milyon 182 bin TL’dir. 


Türkiye Çimento Endüstrisi'nin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 5 fabrikada, satışlarını 6 coğrafi bölgede sürdüren OYAK Çimento Grubu, verimlilik, yaratıcılık, ve kar odaklılık ilkeleri ile çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. 


OYAK Çimento'nun başındaki isim kimdir?


OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çağlar hakkında detaylı bilgi için tıklayın!


OYAK Çimento’nun tarihçesi nedir?OYAK Çimento Grubu'nun 5 şirketinin toplam klinker kapasitesi 8,4 Milyon Ton ile Türkiye klinker kapasitesinin %15'ini, ve toplam çimento üretim kapasitesi 17,5 Milyon ile Türkiye çimento üretim kapasitesinin % 17'sini temsil eder hale gelmiştir. 


1963: OYAK, çimentodaki ilk yatırımı olan Çukurova Çimento'nun sermaye artırımına iştirak ederek %52 hisse payına sahip olur. Şirketin ismi 1986'da Adana Çimento olarak değişecektir. 


1969: Bolu Çimento'ya ortak olunmuş, Ünye ve Mardin Çimento'nun kurucu ortakları arasında yer alınmıştır. 


1974: OYAK'ın ihracat ve ithalat potansiyelini uluslararası boyutlarda değerlendirmek amacıyla OYTAŞ İç ve Dış Ticaret kurulmuştur. 


1992: Özelleştirme sürecinde Niğde Çimento 22.5 milyon, İskenderun Çimento 61.5 milyon dolar bedelle OYAK ve Sabancı grupları tarafından satın alınmıştır. 


1996: Elazığ Çimento, 27.9 milyon dolar karşılığında OYAK grubuna dahil edilmiştir. 


2002: Adana Çimento tarafından %50 hissesi 1998'de satın alınan Adana Kağıt Torba'nın kalan %50 hissesi OYAK tarafından satın alınmış, şirketin ismi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değiştirilmiştir. 


2003: OYAK ve Sabancı ortak şirketleri olan OYSA Niğde ve OYSA İskenderun, Niğde çatısı altında birleştirilerek OYSA Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ adını almıştır. 


Özelleştirme kapsamındaki SEKA Çaycuma Kağıt Fabrikası, OYKA tarafından 15.1 milyon dolar bedelle satın alınmıştır. 2003 yılında gerçekleşen bu alım ile OYKA, Türkiye'nin tek entegre kraft kağıt ve torba üreticisi haline gelmiştir. 


2004: OYAK'ın nakdi, Adana, Bolu ve Ünye Çimento'nun ayni sermaye tesis etmesi ile OYAK Beton kurulmuştur. 


2006: Elazığ Çimento, 110 milyon dolar net bedel ve 128 milyon dolar şirket değeri üzerinden Çimentaş Grubu'na satılmıştır. 


2007: Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda OYSA Çimento, Sabancı Grubu'na, OYSA İskenderun Öğütme Tesisi ise Adana Çimento'ya satılmıştır. 


2009: Lafarge Marmara Grubu'na ait 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı 130.3 milyon euro net bedel ile satın alınmıştır. Kapanış işlemleri 30 Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır.OYAK Çimento Yönetim Kurulu’nda kimler var?ADANA ÇİMENTOSANAYİİ T.A.Ş.


YÖNETİM KURULU/BOARDOFDIRECTORS


BAŞKAN/Chairman CELALETTİNÇAĞLAR (BOLUÇİMENTOSAN.A.Ş. Temsilcisi)


BAŞKANVEKİLİ /Asst.to Chairman FUATÖZAKDAĞ (OYAK PAZARLAMATemsilcisi)


ÜYE /Member NURETTİNÖZMEN(OMSANTemsilcisi)


ÜYE /Member MEHMET ARSLANTAŞ (OYAKGİRİŞİM Temsilcisi)


ÜYE /Member KAMİL AYNA (OYKATemsilcisi)


BAĞIMSIZÜYE /Independent Member SUATNECATÖNEY (DenetimKomitesi Başkanı – Kurumsal

YönetimKomitesiÜyesi‐Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)


BAĞIMSIZÜYE /Independent Member ALİ MİDİLLİLİ   ( Kurumsal YönetimKomitesi Başkanı – Riskin

Erken Saptanması Komitesi Başkanı‐DenetimKomitesiÜyesi)


GENEL MÜDÜR /GENERAL MANAGER : KEMALDOĞANSELOYAK Çimento sermaye yapısı nasıldır?ADANAÇİMENTOSANAYİİ TÜRKA.Ş.


HİSSEGRUPLARI İTİBARİYLE SERMAYEVEOYYAPISI


HİSSE ORTAKLAR GRUBU HİSSEADEDİ  SERMAYE PAYI(TL.) YÜZDEDAĞILIM OYADEDİ YÜZDEDAĞILIM

A 3.466.619.852 34.666.198,52 % 39,31 6.933.239.704 % 16,34


ORDUYARDIMLAŞMA KURUMU B 7.448.554.897 74.485.548,97 % 90,10 7.448.554.897 % 17,55

C 8.316.907.000 83.169.070,00 % 50,30 8.316.907.000 % 19,60

TOPLAM 19.232.081.749 192.320.817,49 % 57,21 22.698.701.601 % 53,49

A 5.351.268.670 53.512.686,70 % 60,69 10.702.537.340 % 25,22


DİĞERGERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER B 818.215.595 8.182.155,95 % 9,90 818.215.595 % 1,93

C 8.216.633.986 82.166.339,86 % 49,70 8.216.633.986 % 19,36


TOPLAM 14.386.118.251 143.861.182,51 % 42,79 19.737.386.921 % 46,51


GENEL TOPLAM 33.618.200.000 336.182.000,00 % 100,00 42.436.088.522 % 100,00


AGRUBUTOPLAMI 8.817.888.522 88.178.885,22 % 26,23 17.635.777.044 % 41,56


BGRUBUTOPLAMI 8.266.770.492 82.667.704,92 % 24,59 8.266.770.492 % 19,48


CGRUBUTOPLAMI 16.533.540.986 165.335.409,86 % 49,18 16.533.540.986 % 38,96


GENEL TOPLAM 33.618.200.000 336.182.000,00 % 100,00 42.436.088.522 % 100,00

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile kayıtlısermaye sistemine geçilmiştir.

Şirketimiz 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.‐TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup, şirketimizin hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz 336.182.000.‐TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr. nominal değerli 33.618.200.000 adet hissedenmüteşekkil(A),(B),(C) gruplarını havi 336.182.000.‐TL.’dir.


Şirket’in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:


1‐) Kar Payı İmtiyazı:Dağıtılabilir karın;(A) grubu %54’ünü,(B) grubu %36’sını,(C) grubu %10’nu alır.


2‐)Oy İmtiyazı : A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.


3‐) YönetimKurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetimkurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri(B) grubu, ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir.


4‐)DenetimKurulu Seçiminde İmtiyaz:Denetimkurulu üyelerinin ikisi (A) grubu, biri de diğer hissedarlartarafından gösterilecek adaylardan seçilir.


5‐) Yeni Pay Alma İmtiyazıHisseDevri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.


6‐)Diğer İmtiyazlar: Yoktur.Oyak Çimento’nun üretim kapasite rakamları nelerdir? Çimento üretimi: 


FABRİKA KLİNKER milyon ton/yıl ÇİMENTO milyon ton/yıl


ADANA ÇİMENTO 2.3                           5.5


MARDİN ÇİMENTO 2.0                           3.0


BOLU ÇİMENTO         1.5                            4.0


ÜNYE ÇİMENTO         1.5                            2.6


ASLAN ÇİMENTO 1.1                           2.0


OYAK ÇİMENTO         8.4                            17.4


Beton üretimi:


BÖLGE                                           HAZIR BETON milyon m3/yıl


OYAK BETON MARMARA BÖLGESİ - BATI 1.3


OYAK BETON MARMARA BÖLGESİ - DOĞU 0.8


OYAK BETON İÇ ANADOLU BÖLGESİ         0.5


OYAK BETON AKDENİZ BÖLGESİ                  2.3


OYAK BETON KARADENİZ BÖLGESİ          0.6


OYAK ÇİMENTO                                                  5.5


Kağıt ve kraft torba üretimi: 


FABRİKA                                    KAPASİTE


ADANA TORBA FABRİKASI 80 milyon adet / yıl


ÇAYCUMA TORBA FABRİKASI * 140 milyon adet / yıl


ÇAYCUMA KAĞIT FABRİKASI 80 bin ton / yıl


* Çaycuma Torba Fabrikası kapasitesi, çimento dışı torbalar içindir.


OYTAŞ, yıllık ortalama 1 milyon ton kömür ve petrokok ithalatı ile 2.5 milyon ton çimento ihracatı için danışmanlık hizmeti vermektedir.OYAK Çimento hangi belgelerle çalışmaktadır?TS EN ISO 9001:  2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001:  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, EC(AT) Uygunluk Belgesi, TSE:  İmalata Yeterlilik Belgesi, TSE:  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, KGS YMY 288:  Kalite Güvence Sistemi, TSE ISO EN 22000:  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Ambalajı Üretim Sertifikası ve Gıda Ambalajı Sicil Sertifikası.OYAK Çimento’nun çevre bilinci nedir? Çevreye ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilinci ile OYAK Çimento Grubu, çevrede bıraktığı izleri azaltmak üzere yatırımlarını sürdürmektedir. Tüm fabrikaların en önemli gayelerinden biri karbondioksit salımlarını düşürmek olup, ileri teknoloji ve yeni çıkan ürünler sürekli takip edilerek fabrikalara adapte edilmektedir. Bu konuda fabrikaların üretim tarihi boyunca fuel-oil kullanımından önce kömüre, daha sonra düşük miktar ile daha yüksek verim sağlayan petrokoka geçilmiş, filtre sistemleri defalarca yenilenerek bugünkü duruma gelinmiştir. Bugün çevre mevzuatı kapsamında izin verilen maksimum atık gaz salımının çok altında faaliyet gösteren fabrikalar, Avrupa Birliği normlarına da uygun çalışmaktadır. 


Tüm çimento fabrikalarının yanı sıra OYAK Beton ve OYKA, TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir ve Adana Çimento çevre yönetim sistemi kurulmuş ve belgelendirilmiş ilk çimento fabrikasıdır. 


OYAK Çimento Grubu ayrıca atık bertaraf edilmesi konusunda da önemli bir yerdedir. Tüm fabrikalar atık yakma lisansına sahiptir ve Bolu Çimento başta olmak üzere tümünde %10'a varan ısı enerjisi tasarrufu sağlanmakta, Türkiye çapında bertaraf edilmesi çok zor olan boya çamuru, kontamine atık gibi maddeler, çimento teknolojisi içinde oluşan 1500°C derece sıcaklıkta tamamen yok edilmektedir. Alternatif yakıt kullanımı ile kömür sarfiyatı azalmakta, doğada yok edilmesi çok zor olan atıklar, herhangi bir katı ya da sıvı atık oluşmadan bertaraf edilmekte, atık bertarafı konusunda ülkemize büyük katkı sağlanmaktadır. 


OYKA tarafından geçtiğimiz yıllarda devreye alınan atık kağıt tesisi ile Türkiye'nin dört bir tarafından toplanarak Çaycuma Fabrikası'na ulaşan atık kağıt çeşitleri, belli bazı işlemlerin ardından kağıt üretimine dahil edilmekte ve böyle bir tesisin varlığı ülke çapında atık kağıdın toplanması ve değerlendirilmesi konusunda ciddi bir motivasyon yaratmaktadır. 


Mardin Çimento tarafından; 2012 Yılında toz emisyonlarının azaltılması ile ilgili olarak; 1 Döner Fırında elektro filtreden torbalı filtreye dönüşüm yapılacaktır. Projenin ihalesi yapılmış olup, inşaat ve montaj işlerine başlanacaktır. 

Karbondioksit salınımının azaltılması çalışmaları doğrultusunda, katkılı çimento üretiminde katkı oranı;


• 2010 yılında CEM II tipi çimentoda %3,5, CEM IV tipi çimentomuzda %1 artırılmıştır.


• 2011 yılında bir önceki yıla göre; CEM II tipi çimentoda %2,5, CEM IV tipi çimentoda % 2 artırılmıştır. 


• 2012 yılında bir önceki yıla göre CEM II tipi çimentoda %8 katkı artışı sağlanması planlanmıştır. 


Buna göre, karbondioksit salınımında 3 yıl içerisinde toplamda 75.000 ton azalma sağlanmış olacaktır. 

Ünye Çimento'da, çevresel etkilerde koruma ve azalma sağlayan yatırım olarak;


Frekans konvertörü uygulaması yapılmıştır. Böylelikle, fabrikadaki mevcut klepe kontrollü fanlar devir kontrollü hale getirilmiştir.


4. çimento değirmenine Döner Fırından sıcak gaz almak için boru hattı bağlantısı yapılmıştır. Böylelikle, curuf kurutmak için fuel-oil vb. yakıt yakmak yerine mevcut sıcak gaz kullanılmaktadır.


Atık yakma kapsamında otomatik atık besleme sistemi yatırımı yapılmıştır. Böylelikle, atıklar manuel değil, otomatik olarak bant sistemiyle beslenerek yakılabilmektedir.


Tehlikesiz atıkların depolanabilmesi için atık stok sahası yatırımı yapılmıştır. 


Ağaçlandırma çalışması: OYAK Çimento Grubu tesislerinin bulundukları alanlarda ağaçlandırma çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir. Bu bağlamda son yıllarda Adana Çimento tarafından 28.638 adet, Bolu Çimento tarafından 206.995 adet, Ünye Çimento tarafından 15.350 adet, Mardin Çimento tarafından 63.600 adet, Aslan Çimento tarafından 6800, OYKA tarafından 7.000 adet ağaç dikilerek toplamda 328.383 ağaç dikimi yapılmıştır. 

Endüstriyel orman yetiştiriciliği ile ilgili 2005 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmiş ve ortak sayısı 31'e ulaşan ENAT (Endüstriyel Ağaç Tarımı) A.Ş. isimli özel bir şirket kurulmuştur. OYKA, TEMA önderliğinde kurulan bu şirketin kurucu ortakları arasındadır. Temel ilgi alanını hızlı yetişen türler olarak belirleyen ENAT, bugüne dek 1.348.852 adet ağaç dikimi yapmıştır. OYAK Çimento, Marmaray Projesi için ne tür beton üretiyor? Çalışmalar neticesinde, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen Marmaray tüp geçidinin özel tip çimentosu, uzun uğraşların ardından Bolu Çimento ve OYAK Beton ortaklığında üretilmiş ve denizin altındaki tüpte kullanılmıştır. Kullanılan çimento düşük alkali düzeyine sahip, deniz altında durabilite sağlayacak bir tür olup, bu özel projenin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilmiştir. OYAK Çimento hangi türlerde çimento üretiyor? Çimento tesislerinde her tip çimento TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir:


TS-EN 197-1 TS 19 / TS 21 KULLANIM ALANI OYAK FABRİKASI


CEM I PÇ  Genel kullanım ADANA / BOLU / ÜNYE / MARDİN / ASLAN 


CEM I BEYAZ BPÇ-85  Üstün kaliteli beyaz çimento: Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için, minimum %85 beyazlık oranı ADANA ÇİMENTO


CEM I BEYAZ  -


CEM II BEYAZ  PKÇ        Katkılı beyaz çimento: Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için, minimum %80 beyazlık oranı ADANA ÇİMENTO


CEM II BEYAZ  


CEM II            PKÇ  Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.  ADANA / BOLU / ÜNYE / MARDİN / ASLAN


CEM II/B-S 42,5 N  PCÇ/B 42,5 Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. ÜNYE 

ÇİMENTO


CEM III  CÇ  Cüruflu Çimento: Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.  ADANA / BOLU / ÜNYE


CEM III CÜRUFLU ÇİMENTO  -  


CEM III/A  42,5 N CÇ


Cüruflu Çimento: Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır. ÜNYE ÇİMENTO


CEM IV  PZÇ  Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. BOLU / MARDİN

CEM V KZÇ Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. ADANA / BOLU / ÜNYE / ASLAN

ÖĞÜTÜLMÜŞ CÜRUF  


SDÇ (TS 10157) Sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, istinat duvarları inşaatlarında kulanılır. ADANA / BOLU / MARDİN


Özel Çimento Tipleri Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilen çeşitli çimento tipleri: Marmaray su altı tüp tünelinde kullanılan çimento, petrol çimentosu vb. ADANA / BOLU / ÜNYE / MARDİNOyak Çimento hangi türlerde hazır beton üretmektedir?Hazır Beton tesislerinde TS EN 206 - 1 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir. 


BETON KATEGORİLERİ SINIFI                                                              KIVAMI 


GROBETONLAR      GRO 150, GRO 200, GRO 250                                     S1-4


STANDART BETONLAR C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60     S1-4


YÜKSEK MUKAVEMETLİ BETONLAR C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115      S1-4


HAFİF BETONLAR                  LC14, LC16, LC18, LC20, LC25                      S1-4


AĞIR BETONLAR                    HC25, HC30                                                    S1-4


ŞAP BETONLARI                 ŞAP 200, ŞAP 250, ŞAP 300, ŞAP 350, ŞAP 400, ŞAP 450, ŞAP 500 S1-4


SHOTCRETE BETONLARI  SHT 300, SHT 350, SHT 400, SHT 450, SHT 500 S1-4


SIVALAR                     HZ. YAŞ SIVA                                           S1-4OYAK Çimento’nun yeni ürünleri hangileridir? ÜRÜN ADI TİPİ BİRLEŞİMİ


SKYBET    Yüksek (gökdelen vb) / uzun (döşeme vb) mesafelere pompalanabilir, yüksek dayanımlı (C50 ve üstü) beton        Çok katlı ofis ve konut yapılarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.


ELASTIC BETON Kendiliğinden yerleşen beton İşçilik maliyetinin düşük, yoğun donatılı, dar kesitli, inşaat hızının yüksek olması gereken yerlerde kullanım için.


CHIPBET  Chipli beton Elektronik olarak izlenebilen (ısıl gelişim, işlenebilirlik vb.) özellikleri izlenebilen beton. 


DURABET Yüksek durabiliteye sahip betonlar Yüksek durabilite gerektiren, (donma-çözülme, aşınma, sülfata dayanım vb.) yerler için tasarlanmış beton.


REPABET      Mikro lifli tamir betonu Hızlı mukavemet kazanan tamir betonu. Yol apron ve endüstriyel döşemelerin tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


WHITEBET Beyaz renkli beton Dekoratif taşıyıcı beyaz beton.


FİBRO SHOT Lifli püskürtme beton Hızlı, pratik lif takviyeli püskürtme betonu.


FİBRABET Lifli beton Donatısız tünel kaplamaları için tasarlanmış, karbon lif takviyeli beton.OYAK Çimento’nun kağıt ve kraft torba üretiminin genel özellikleri neler?Kağıt ve Kraft Torba üretimi konularında faaliyet gösteren OYKA, 49 yıllık deneyimi ile müşterilerine güven vermektedir. 2003 yılında SEKA Çaycuma Fabrikası'nı satın alan şirket, alanında Türkiye'nin tek entegre kurumudur. 80.000 ton / yıl kraft kağıt, 220.000.000 adet / yıl kraft torba üretim kapasitesine sahip olan OYKA; Adana ve Çaycuma'da üç ayrı fabrikada üretim ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmakta, standart kraft kağıdı, klupaklı kraft torba kağıdı, kraftliner üretimi 4 kat 8 renge kadar kraft kağıt ve dışı beyaz ara katlarda polietilenli sanayi tipi torba üretmektedir.


Kraft torba üretimi: 2008 ve 2011 yıllarında Çaycuma'da en son teknolojiye sahip 3 torba hattı devreye alınmıştır. Bu tesiste 5 - 50 kg'lık ve 2 ila 8 renk arasında torba üretimi yapılmakta olup tesis, gıda torbalaması konusunda gerekli olan TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi'ne sahiptir. OYAK Çimento hangi ülkelere ihracat yapmaktadır? 


OYAK Çimento
Deniz Aşırı Operasyonlar, 1974 yılında OYAK Grubu'nun dış ticaret potansiyelini değerlendirmek amacıyla kurulan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş., başta OYAK Çimento Grubu olmak üzere OYAK iştiraklerinin ihracat ve ithalat faaliyetlerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. 


İhracat yüklemeleri, OYAK Grup şirketleri olan Aslan Çimento, Ünye Çimento, Erdemir ve İsdemir limanlarından, draft sınırlaması olmadan, big bag, sling bag ve dökme olarak yapılmaktadır. 

Aslan Çimento limanı 26 m derinliğe, 50.000 ton DWT gemilere uygun, günlük 10.000 Ton yükleme - boşaltma kapasitesine sahiptir. 


Ünye Çimento limanı 6.8 mt derinliğe ve max. 7.000 ton'luk gemilere uygun olup günlük yükleme - boşaltma hızı yük cinsine bağlı olarak 3.000 - 5.000 ton gündür.Oyak Çimento iletişim bilgileri nelerdir?OYAK ÇİMENTO GRUBU 


Kurumsal İletişim


Adres: Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Pakpen Plaza No: 44/6-7 34734 Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE

Telefon: 0 (216) 359 53 01

Faks: 0 (216) 359 53 11

M: iletisim@oyakcimento.com


OYAK ÇİMENTO GRUBU Yatırımcı İlişkileri


Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 64 Kurtuluş, 06600 Ankara / TÜRKİYE

Telefon: 0 (312) 415 64 53

Faks: 0 (312) 431 31 73

M: cimento@oyak.com.tr

     garik@oyak.com.tr


Web Adresi: www.oyakcimento.comOYAK Çimento fabrikalarının iletişim bilgileri neler?ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Adres: Ceyhan yolu üzeri 12 Km. 01321 Adana / TÜRKİYE 

Telefon: 0 (322) 332 99 50

Mail: bilgi@adanacimento.com.tr


MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Adres: Savur Yolu 6. Km Mardin / TÜRKİYE 

Telefon: 0 (482) 226 64 30

Mail: bilgi@mardincimento.com.tr


BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Adres: Yuva Köyü Çimento Fabrikası yanı Sokak No:1 Bolu / TÜRKİYE

Telefon: 0 (374) 226 47 70 / 50 60

Mail: bilgi@bolucimento.com.tr


ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Adres: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye / Ordu / TÜRKİYE 

Telefon: 0 (452) 321 11 00 (29 Hat)

Mail: bilgi@unyecimento.com.tr


ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Adres: Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No: 149 Darıca / Kocaeli / TÜRKİYE 

Telefon: 0 (262) 745 47 47

Mail: bilgi@aslancimento.com.tr


HAZIR BETON TESİSLERİ  


OYAK BETON GENEL MÜDÜRLÜK

Adres: İstanbul Yolu 12.km Türk Kuşu Karşısı No:120 Etimesgut / ANKARA 

Telefon: 0 (312) 278 78 00 - 0 (312) 278 60 20

Mail: bilgi@oyakbeton.com.tr


ASLAN BETON

Adres: İstanbul Yolu 12.km Türk Kuşu Karşısı No:120 Etimesgut / ANKARA 

Telefon: 0 (312) 278 78 00

Mail: bilgi@oyakbeton.com.tr


MARMARA BÖLGE - AVRUPA

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:47 Güneşli / İSTANBUL 

T: 0 (212) 698 55 68


MARMARA BÖLGE - ASYA

Adres: Eski Orhanlı, Yolu Mezarlık Arkası Pendik / İSTANBUL 

Telefon: 0 (216) 378 38 38


KARADENİZ BÖLGE

Adres: Kerim bey mevkii Aksu Sok. No:4 Kutlukent / SAMSUN 

Telefon: 0 (362) 266 74 77


İÇ ANADOLU BÖLGE

Adres: İstanbul Yolu 12. km. Türkkuşu karşısı No:120 Etimesgut / ANKARA

Telefon: 0 (312) 278 60 23


AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Mersin Yolu Üzeri 5. km. Onur Mah. 45115 Sk. No:6 - Seyhan / ADANA

Telefon: 0 (322) 428 33 83


KRAFT KAĞIT ve KAĞIT TORBA TESİSLERİ  


OYKA KAĞIT AMBALAJ GENEL MÜDÜRLÜK Adana

Adres: Ceyhan Yolu 12. km 01321 Saricam / ADANA 

Telefon: 0 (322) 332 92 40 / 332 82 81 / 332 94 24

Mail: bilgi@oyka.com.tr


OYKA ÇAYCUMA ŞUBESİ Zonguldak

Adres: Perşembe Yolu Üzeri 67900 Çaycuma / ZONGULDAK

Telefon: 0 (372) 615 11 82 pbx 4 hat / 615 25 02 pbx 4 hat

Mail: bilgi@oyka.com.tr


OYKA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul

Adres: 105 Evler Halk Sokak Pakpen Plaza No: 44 K: 6 34734 Kozyatağı / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 467 88 01 pbx

Mail: bilgi@oyka.com.tr


İÇ ve DIŞ TİCARET  


OYTAŞ İÇ ve DIŞ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜK

Adres: Sarıyer Cad. No: 68 34460 İstinye / İSTANBUL 

Telefon: 0 (212) 323 29 70

Mail: bilgi@oytas.com.tr