Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Silüet nedir - Siluet nedir?

04.10.2013 23:42:04

Silüet Fransızca "silhouette"den dilimize geçmiştir. Bir şeyin yalnız kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görüntüsü, gölgesi anlamına gelir.

Avlu nedir?

04.10.2013 23:40:40

Yapının önünde, arkasında, yanlarda veya çepeçevre veya iç içe bölüm.

Bazilika nedir?

04.10.2013 23:39:27

Bazilika, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde ibadet için kullanılan yapıdır.

Tonoz nedir?

04.10.2013 23:37:10

Tuğla ve harçla örülmüş tavan örtüsü. Bir tür çatı. Eski çağlar mimarlık terimlerinden biridir. Modern mimaride de farklı malzemelerle kullanılmaktadır.

Eksedra nedir?

04.10.2013 23:31:41

Yarım daire planlı, bazen üstü kubbeli, ana yapıya birleştirilen mimari öğe.

Filayağı nedir?

04.10.2013 23:24:39

Kubbe ve kemerleri taşıyan taş, tuğla veya sütundan, kalın ayak. Pilpaye de denilir.

Hatayi nedir?

04.10.2013 23:18:58

Doğu Asya kökenli süsleme motifleri grubudur. Stilize edilmiş şakayık, nar, iri yapraklar ile bunların gonca ve sapları başlıca süsleme öğeleridir.

Pandantif nedir?

04.10.2013 23:17:41

Kare bir zeminin üzerini kubbe ile kapatmak için kullanılan mimari unsurlar.

Türk üçgeni nedir?

04.10.2013 23:11:23

Kare bir alt mekân üzerine kubbe­nin oturtulabilmesi için yapılan geçiş öğesi.

Stupa nedir?

04.10.2013 23:10:16

Budizmin en önemli yapısı olan ve içinde kutsal emanetler saklanan Hint kökenli anıt.

Atrium nedir?

04.10.2013 23:06:06

Avlu ya da bahçenin, Roma mimarisindeki adı. Adı gibi, mimari biçimi de farklıdır.

Katakomp nedir?

04.10.2013 23:05:05

İlk Hristiyanların içinde toplanıp ibadet ettikleri yer altı mezarlarının genel adı.