Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

13.07.2013 17:30:31

Müteahhitleri ve yanlarında çalıştırdıkları işçileri yakından ilgilendiren bir kanundur. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6360 sayılı Kanun

13.07.2013 17:24:17

Yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması hakkındaki kanundur. 6360 sayılı Kanun, 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanun ile mahalli idarelere yönelik kanunlar başta olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapıldı.

Belediye sayısı

13.07.2013 17:15:51

6360 sayılı Kanun ile şehirlere bağlı belde belediyelerinin kapatılmasıyla düşüş gösteren sayıdır.

Satınalma Gücü Paritesi

04.07.2013 19:31:51

Satınalma Gücü Paritesi 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise 1956 yılında başlamıştır. SGP’ya göre Türkiye’nin en pahalı bölgesi 2012 yılında İstanbul oldu.

Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ

04.07.2013 19:29:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ taslağına göre belediye, AVM ve marketlerde atık getirme merkezi uygulaması başlattı.

Kentsel Dönüşüm Yasası

03.07.2013 13:16:48

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan Kanunu’dur. 2012 yılında kabul edilmiş olup, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projesi için hak korucuyu olmuştur. Yasanın uygulama yönetmeliği 02 Temmuz 2013'de değişmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

02.07.2013 18:59:32

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili Mimarlar Odası 2013 Haziran ayında bir açıklamada bulundu. İşte yönetmelik ve Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

28.06.2013 18:03:04

Sağlık Bakanlığı, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne bağlı kalarak Türkiye genelinde yüzülebilecek yerlerde kalite taraması yapmaktadır. 2012 yılında Marmara Bölgesi’nde yapılan çalışmalara göre; 538 yüzme alanının 457’si yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiştir.

Büyükşehir Yasası

25.06.2013 19:22:04

13 ilin büyükşehir seçilmesi ile birlikte 2012 yılında yeni Büyükşehir Yasası kabul edildi. Bununla birlikte; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyesi seçildi

Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı

21.06.2013 10:17:18

Türkiye’nin 2002’den bu yana tartışılan yasa tasarısıdır. Tasarı ile 400 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasındaki büyüklükte satış alanına sahip mağazaların kuruluş talepleri, Vali başkanlığındaki mahalli kurulda ele alınır.

Deprem Yönetmeliği

19.06.2013 17:15:58

Türkiye’de deprem yönetmeliği 9 kez değişti. Sonuncusu, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra oluşturuldu ve 2007’de yürürlüğe girdi.

Üstün kamu yararı

17.06.2013 17:58:24

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'yla birlikte kamu yararı kavramı yerine üstün kamu yararı kavramının getirilmesi planlandı. Üstün kamu yararı kavramı emlak sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Milli Park Yönetmeliği

17.06.2013 17:55:05

Milli Park Yönetmeliği'ni, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı yürütmektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre hazırlanmıştır.