Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İrtifak hakkı harcı oranı 2017!

09.01.2017 16:04:37

Gayrimenkul malikini bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasını sağlayan hak, irtifak hakkı olarak karşımıza çıkıyor.

Cins değişikliği harcı 2017 ne kadar?

09.01.2017 15:28:42

Cins değişikliği işleminin tamamlanması için cins değişikliği harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, cins değişikliği harcı 2017 ne kadar?

Tapu şerhi harcı 2017!

09.01.2017 14:19:24

Gayrimenkul tapusu üzerinde gayrimenkul sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapuya şerh konulabiliyor. Peki, tapu şerhi harcı 2017 ne kadar?

Kira geliri sınırı 3 bin 900 TL oldu!

07.01.2017 16:23:51

Bakanlar Kurulu, 2017 yılına ilişkin bazı değerler için yetkisini kullanmadı ve artışlar yeniden değerleme oranı esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi..

Haciz masrafları 2017!

07.01.2017 10:46:59

Haciz ile, sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına idari ve adli makamlarca el konulması oluyor. İşte haciz masrafları 2017..

Haciz ihbarnamesine itiraz!

06.01.2017 16:23:21

Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemi oluyor. Haciz, icra takibi işlemlerinin bir aşaması olup, kanunen hacze itiraz edilebiliyor.

Mirasçılık belgesi harcı 2017!

06.01.2017 15:39:21

Mirasçılık belgesine bir kimsenin vefatı durumunda yakınlarına kendisinden miras kalması halinde ihtiyaç duyuluyor. İşte mirasçılık belgesi harcı 2017..

İcra ve iflas harçları 2017!

06.01.2017 14:44:27

2017'de icra ve iflas işlemlerinden tahsil edilecek bedeller, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı.

Tapu döner sermaye ücretleri 2017!

05.01.2017 11:55:21

2017 yılında uygulanacak tapu döner sermaye bedelleri belli oldu. 2017 yılı tarifesine göre tapu döner sermaye hizmet bedeli 90,50 TL olarak belirlendi. Bu bedel 2016'da 87,25 TL olarak tahsil edilmişti.

İskan harcı oranı 2017!

04.01.2017 16:14:19

İskan belgesi, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belge olarak karşımıza çıkıyor.